', '', '', ''), array('ő', 'ű', 'Ő', 'Ű'), $szovtemp); } ?> <? include("title.php"); ?>
Közlemények
Küldetésünk
Jelen oldal a 2006. évi V. törvény 21/A szakasza alapján, az 50/2007. (XI. 14.) IRM rendeletben meghatározottak szerint tartalmazza a Magyar Bútoripari Innovációs Központ Zrt. (székhely: 1135 Bp., Fáy u. 81-83. fszt.2. adószám: 13900058-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-045608) közvetlen közleményeit.
Jelenleg nincs aktuális közlemény
Galéria
Az MBIK alapító közgyűlése képekben
(2007. 01. 30.):
   
Cégünk küldetése kettős:
- Egyrészről, hogy a magyar bútoripari gyártók, részére olyan komplex szolgáltatásokat nyújtson, amelyeken keresztül képesek azonos értékrend szerint megjeleníteni produktumukat. Ennek révén nem szorulnak ki a hazai piacról az egyre szigorodó elvárások miatt, valamint nem kerülhetnek automatikusan kizárásra az EU támogatások révén országunk gazdaságába beáramló közösségi források elosztásából, semmilyen hivatkozással.
- Másrészről, hogy feladatait az eddig ellátatlan szükségleteket alapul véve határozza meg, azok ellátását szakértői kollektíva biztosítsa. Ilyen vonatkozásban az ágazati innováció, a magyar bútorágazat megújítása, a magyar bútor versenyképességének javítása kiemelt jelentőségű.
Egy vállalkozás számára alapvető törvényszerűség, hogy piac nélkül nem tud fennmaradni. A piacon való megjelenés, megmaradás alapja pedig csak az állandó megújulás, az új elvárásoknak való megfelelés lehet.
Ezek a törvényszerűségek a bútorágazatban is érvényesek. A jelenlegi tendencia szinte képtelen versenybe hajszolja bele az ágazat képviselőit. A verseny során azok, akik termékeiket, tudásukat nem újítják meg, lemaradnak, elvéreznek.
A magyar bútorszektornak meg kell találnia a maga válaszait a fogyasztói társadalom kihívásaira.
Az MBIK abban szolgálja megbízói érdekeit, hogy direkt módon közvetlenül és testre szabottan adja át azokat az információkat, amelyek nélkülözhetetlenek az EU-s környezetben tevékenykedő vállalkozások részére a versenyképességük megőrzése érdekében.
Sajtószoba
TD Hungary Sajtóközlemények 2007. VI. 5. A magyarországi bútorgyártás helyzete és lehetőségei itthon és külföldön
Vállalkozói negyed [origo]  2007. II. 21. Felkarolják a magyar bútorgyártókat
(forrás)
XIII. Kerületi Hírnök 2007. II. 14. Megalakult a Magyar Bútoripari Innovációs Központ Zrt.
Bútorajánló Magazin 2007. II. 1. Az MBIK célja